27 Ιαν 2010

Σύνδεση 100MB ZIP DRIVE στον AMSTRAD PC 1512

Στο πλαίσιο της συνεχούς εξερεύνησης των δυνατοτήτων επέκτασης του PC 1512 () και μετά την προσθήκη ενός 3,5" drive, ανακάλυψα τη δυνατότητα επιτυχούς σύνδεσης ενός παράλληλου ZIP Drive της IOMEGA. Το εν λόγω drive συνδέεται στην παράλληλη θύρα του 1512 και λειτουργεί με ειδικές δισκέτες των 100 ΜΒ. Στην ουσία χρησιμεύει ως εξωτερικός σκληρός δίσκος που σε περιβάλλον DOS 3.3 αναγνωρίζεται σαν 3 partitions των 32ΜΒ ως C: D: και E: . Αυτός ο χώρος είναι αρκετά ικανοποιητικός για αποθήκευση πολλών χρήσιμων αρχείων και με μόνο μία δισκέτα των 100ΜΒ μπορεί να πει κανείς ότι λύνεται τo σημαντικό πρόβλημα του χώρου. Να θυμήσω ότι ο PC1512 είχε κυκλοφορήσει με σκληρούς δίσκους των 20 και 30 ΜΒ.
Για να αναγνωριστεί το drive χρειάζεται ένας driver ( palmzip.sys) ο οποίος φορτώνεται κατά την εκκίνηση από μία δισκέτα στο drive A (μέσω του config.sys). Με το utility ZIPMAN 1.40 γίνεται το partitioning μιας δισκέτας σε 3 μέρη των 32 MB. Τα partitions αναγνωρίζονται και από το GEM. Η ταχύτητα του drive είναι μεγαλύτερη από αυτή του floppy, αλλά πολύ μικρότερη από αυτή ενός σκληρού δίσκου. O driver δουλεύει μόνο με τις συσκευές 100ΜΒ zip drive της IOMEGA (Μοντέλα P1 και τα περισσότερα Ρ2).  Το εν λόγω Drive είναι το DDXZ-100P2.
Στις παρακάτω φωτό όλα τα προγράμματα (και το GEM) τρέχουν μέσα από το C του ZIP Drive:
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου